Konkurs piękności jakim jest pierwsza edycja Miss Nature Intercontinental ma zwrócić uwagę na problemy ochrony środowiska, czystości wody i powietrza, emisji gazów, zanieczyszczenia podłoża, agresywnemu i często bezmyślnemu wydobyciu i wykorzystaniu surowców naturalnych a co za tym idzie, zdrowego trybu życia, wpływu rozwoju przemysłu na życie człowieka. Kandydatki z przez pięć dni będą opowiadały o kwestiach ochrony środowiska jakie istnieją w ich krajach a przedstawicielka Polski, opierając się o wiedzę, doświadczeniu i zdobyczach naszej kraju, będzie miała okazję podzielić się takimi informacjami w mediach lokalnych i ogólnopolskich, a także, za pomocą internetu, ludziom z całego świata.

Miss Nature Intercontinental

to międzynarodowy konkurs piękności połączony z projektami związanymi z szeroko pojętą ochroną przyrody, edukacją ekologiczną, informacją dotyczącą rozwoju przemysłu na świecie i jego wpływu na środowisko naturalne a także promowanie zdrowego stylu życia, zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych.​ STRONA WEJŚCIOWA Logo oraz nazwa konkursu są opatentowane i znajdują się pod ochroną prawną. Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego trybu życia, ekologii i świadomości ekologicznej. W projekcie zaangażowane zostaną podmioty ze wszystkich kontynentów. Poprzez ekskluzywne wybory Miss przedstawione zostanie, że ekologia i ekologiczne produkty są modne i korzystnie społecznie. Pierwsza edycja konkursu Miss Nature Intercontinental odbędzie się w Szczecinie, w dniach 04- 09.09.2017 roku a udział w niej wezmą kandydatki z kilkudziesięciu krajów z całego świata. Planowane są coroczne edycje konkursu i stały wzrost zainteresowania wydarzeniem. Zgrupowanie odbywać się będzie w Hotelu Dana.